Bloggen om sparbanker

Är räntan hög nog för dig?
RSS icon Home icon
 • Bitcoins

  Posted on February 15th, 2014 admin No comments

  Bitcoin är något som har varit mycket på tapeten det senaste året. Från att ännu för bara några få år sedan ha varit något som bara några kände till, har det idag kommit att bli något som så gott som alla i alla fall har hört talas om. Det har skrivits mycket om bitcoin i olika tidningar och även annan media har uppmärksammat denna digitala valuta. Bitcoin, som ofta förkortas BTC, är en slags valuta som bara finns i digital form, som en mjukvara. Valutan skapades 2009 av en person som kallade sig Satoshi Nakamoto. Det är ett av de vanligaste namnen i Japan, och därför har man aldrig med säkerhet kunnat fastställa om denna person verkligen existerar. Tanken bakom bitcoin är helt enkelt att göra transaktioner mer effektiva. Till skillnad från alla andra valutor är bitcoin inte bunden till något särskilt land eller bank. Detta möjliggör snabba och okomplicerade överföringar mellan enskilda datorer utan någon tredje part som t.ex. banker, transaktionsföretag eller stater.

   

  Fram till 2011 var intresset för bitcoin inte så stort, men ju fler som har fått upp ögonen för hur praktiskt det är med denna digitala valuta, desto större har även det globala intresset vuxit sig. Detta har dock fått bankerna att fundera allt mer på vilken ställning de ska ta till bitcoins, och den kinesiska centralbanken var den första som förbjöd landets finansiella institutioner från att använda bitcoins. Av de svenska bankerna är SEB den enda som hittills har tagit ställning och i nuläget får inga företag som vill växla bitcoin till vanlig valuta öppna konto hos SEB. Detta motiveras bland annat med att det råder mycket osäkerhet kring bitcoin och värdet på valutan svänger kraftigt. Än så länge är bitcoin dock lagligt i Sverige och det finns inga generella rekommendationer för hur bankerna borde hantera företag som växlar bitcoins.

 • Dagens spartips

  Posted on October 1st, 2013 admin No comments

  Det finns många sätt att spara pengar och ta kontroll över sin ekonomi. Vi är dock alla individer och lever under olika förhållanden och omständigheter. En sparåtgärd som funkar utmärkt för en person kanske inte är möjlig att genomföra för en annan. Man kan till exempel inte säga åt någon vars ekonomi haltar att sälja bilen för att spara pengar helt utan vidare. Många som bor på landsbygden har långa sträckor till sin arbetsplats och inte sällan är det lokala kollektivtrafiknätet inte det bästa. Effektiva spartips måste med andra ord vara individuellt anpassade till personen eller hushållet ifråga.

  Kontroll och överblick är a och o
  Men det finns emellertid vissa åtgärder alla kan vidta för att reducera kostnader och skapa en bättre privatekonomi. Vad man först och främst bör göra, oavsett förutsättningar i övrigt, är att göra upp en realistisk budget som tar upp alla inkomster och utgifter. Detta är precis vad sparproffsen i program som Lyxfällan gör när de ska hjälpa personer med krisande finanser att reda upp sin situation. Man tar helt enkelt reda på vart alla hundralappar tar vägen innan man gör något annat.

  Anpassade åtgärder
  När man tagit reda på vart pengarna tar vägen är det i regel inte så svårt att se vad som måste göras för att reda upp den ekonomiska situationen. Har man många småskulder kan det vara effektivt att ta ett lån och betala av dessa. Banken erbjuder så gott som alltid betydligt bättre ränta än vad enskilda företag och eventuella fakturabolag gör. Personer som äter på restaurang eller köper take-away kan spara mycket pengar på att handla och laga maten själv.

  Att spara pengar på att handla med rabatt går ju exempelvis att göra om man är medlem på Lyoness, som är ett shoppingcommunity Har man nära till jobbet kan man väsentligen sänka sina kostnader genom att cykla eller promenera till arbetet istället (vilket också är bra för hälsan). Poängen är att åtgärderna ska vara anpassade till de individuella omständigheter och behov som råder för tillfället.

 • Investera i ett orderhanteringssystem

  Posted on September 5th, 2013 admin No comments

  Ett företags främsta mål är att gå med vinst och öka sin produktivitet. Kort sagt vill alla företag förr eller senare expandera. Ett sätt att kunna börja utveckla sitt företag och driva det i rätt riktning är att man minskar de grundläggande kostnaderna och effektiviserar på de ställen man kan. När det gäller att skicka och ta emot kundorder går det oftast att effektivisera denna process i hög utsträckning, särskilt om man fortfarande använder sig av manuell orderhantering.

  Med ett bra orderhanteringssystem kan ett företag automatisera de manuella processerna och lägga mer tid och pengar på saker som ökar produktiviteten eller sin service till kunderna. Ett orderhanteringssystem kan kortfattat beskrivas i tre enkla steg:

  • Programvaran tar emot ett dokument, som till exempel en kundorder
   Orderhanteringssystemet kan ta emot dokument i alla olika filformat. Det kan röra sig om PDF-filer, pappersdokument eller TIFF-format genom fax. Vilket format ordern än anländer i kan systemet omvandla den till elektronisk form.

  • Inläsning av filen och de önskade uppgifterna
   Programvaran läser av filen och extraherar de uppgifter som man ställt in den för att ta hand om. Det kan handla om beställare, förfallodatum, kontonummer och belopp. Informationen som programmet läser in valideras för att se så att allt står rätt till. Om något verkar konstigt så blir du notifierad om detta.

  • Överföring av de relevanta uppgifterna
   Uppgifterna överförs från programvaran till företagets eget system. Efter att detta genomförts kan företaget hantera uppgifterna på olika sätt, som till exempel att lagra dem i en molntjänst, eller skrivas ut för vidare manuell hantering eller arkivering. Programvaran kan också ta en bild av dokumentet så att det går att ses i själva affärssystemet.
 • Spar med ränta

  Posted on August 3rd, 2013 admin No comments

  Alla borde tänka på sin framtid. Idag är det köphysteri på saker vi enbart använder ett tag för att sedan slänga dem. Istället för att köpa massa onödiga prylar borde alla istället börja spara för att få en högre avkastning på sina pengar. Det finns massor av olika sparandeformer som ger ränta på pengarna. I stort sett alla utom madrassmetoden inbringar mer pengar än vad som stoppas in. Här nedan följer en lista på olika sätt du kan spara pengar på.

   

  1. Aktier

  Alla undersökningar visar samma sak, att aktier är den mest långsikt lönsamma sparandeformen. Här går det att tjäna pengar, dessutom får du årlig avkastning i form av aktieutdelningar. Aktier med hög risk bör undvikas när det gäller sparande, fast det är å andra sidan dem du kan tjäna pengar på kortsiktigt.

   

  1. Sparkonto

  Det säkraste men kanske det tråkigaste sättet. Du sätter in pengar som varje år får en ränta. Just nu är inte bankernas räntor så höga men har du mycket pengar är det tillräckligt för att leva på.

   

  1. Fonder

  Fonder är en portfölj som är ihopsatt av exempelvis aktier eller olika index. Våra pensionspengar ligger i fonder och går de bra så får du en årlig ränta.

   

  1. Obligationer

  Det finns både obligationer med hög och låg risk att placera pengar i. I de med låg risk är du alltid garanterad att få tillbaka det beloppet du satsade, det enda som du förlorar är courtaget. Årliga ränteutbetalningar brukar ske även här. När löptiden är slut betalas pengarna tillbaka, förhoppningsvis med en rejäl ränta.

   

  1. Konvertibler

  Företagskonvertibler är ett oftast förmånligt lån som bolaget lånar från dig. Så länge inte företaget går i konkurs har du dina pengar säkert och kan plocka ut en årlig ränta, avvikelser finns dock.

   

   

  Du bör tänka långsiktigt, du kommer inte märka av en enorm summa pengar på ditt konto direkt.

 • Vad är bolagsskatt?

  Posted on July 31st, 2013 admin No comments

  Bolagsskatten är en skatt som alla aktiebolag, ekonomiska föreningar och somliga stiftelser och ideella föreningar registrerade i Sverige måste betala på den vinst som bolaget gjort. I dagsläget ligger den på 22 procent. Något som kan låta mastigt men i själva verket ligger under det europeiska genomsnittet på lite drygt 23 procent.

   

  Effekter av sänkt bolagsskatt

  De flesta bedömare inom företagsvärlden tycks vara ense om att den lägre bolagsskatten kommer gynna affärsklimatet i största allmänhet och eventuellt skapa fler jobbtillfällen. Andra hävdar att låga bolagsskatter kan ha motsatt effekt och på längre sikt till och med hämma produktivitet och tillväxt. Tydligen ska utvecklingen i exempelvis Irland och Tyskland som båda har en relativt låg bolagsskatt sett ur ett internationellt perspektiv peka i den riktningen.  

  Vilka är vinnarna?

  Enligt bland andra Dagens Industri är det främst de riktigt stora bolagen som tjänar på skattesänkning. Till betydande del statens egna företag som exempelvis Telia Sonera vilka hade tjänat 700 miljoner på skattesänkningen om den införts förra året. Det är ännu oklart vad reformen kommer innebära före telefonbolaget i år, då vinsten sannolikt kommer bli lägre till följd av allehanda mutskandaler och tveksamma mellanhavanden med diktaturstater. Andra vinnare är statligt ägda Vattenfall och LKAB. Sammanlagt kommer Sveriges tio största företag att tjäna cirka 4,5 miljoner på de nya reglerna.

  Men den nya bolagsskatten kan dock ha positiva effekter även för mindre företag. Reformen har under många år stått högt på företags önskelista. Så sent som förra året sa drygt åtta av tio företagsledare att de gärna skulle se en reducerad bolagsskatt.

  Sänkt kapitalskatten nästa gång?

  Flera bedömare även från näringslivsorganisation som vanligtvis brukar jubla över alla former av lägre skatter ställer sig klart tveksamma till den lägre bolagsskatten. I en intervju för DN berättar Svenskt Näringslivs skatteexpert Johan Fall att lägre bolagsskatt visserligen kan locka investerare. Men varnar samtidigt för att en stor del av vinster kan försvinna ut ur landet. Han menar även att reformen kostar mer än den smakar och framhåller att sänkt kapitalskatt skulle vara både mer effektivt och dessutom billigare.

  Källor till texten:
  http://www.dn.se/ekonomi/sverige-sanker-bolagsskatten/
  http://www.di.se/artiklar/2012/9/14/vinnarna-pa-sankt-bolagsskatt/
  http://finanshjalp.com/

   

 • Varför privatpersoner tjänar på att börja med e-faktura?

  Posted on May 27th, 2013 admin No comments

  En e-faktura är ett sätt att ta emot och betala fakturor som många privatpersoner kan dra nytta av. Det går till så att ett företag skickar ut fakturor på elektronisk väg vid en viss tidpunkt, och som kunden sedan kan välja att godkänna eller inte godkänna. I det fall kunden godkänner fakturan så dras pengarna sedan från kundens konto.

  Till skillnad från andra sätt att betala fakturor på som till exempel via autogiro så innebär ett elektroniskt fakturasystem att privatpersonen får ökade möjligheter till kontroll över vad han eller hon betalar. Om man har autogiro, så dras pengarna automatiskt vid en viss tidpunkt varje månad, utan att kunden får möjlighet att godkänna betalningen.

  Företagen har mycket att tjäna på när de skickar ut en e-faktura istället för en vanlig faktura eftersom detta system innebär minskade utgifter på administration och kostnader för postgången. För privatpersoner finns bland annat följande fördelar:

  1. Ökad frihet och mobilitet
  Med pappersfakturor så finns nackdelen att den som tar emot fakturan måste befinna sig i sitt hem för att få tillgång till kontonummer och belopp att betala med mera. Med en e-faktura kan man befinna sig vart som helst i världen och ändå ha fullständig kontroll över sina betalningar.

  2. Man kan spara samtliga fakturor på ett enkelt sätt
  En e-faktura sparas automatiskt hos internetbanken under lång tid, så man har alltid möjlighet att kontrollera tidigare betalningar samt hur länge man till exempel har prenumererat på en viss tjänst. En e-faktura upptar heller ingen fysisk plats vilket så klart är bra av många anledningar

  3. Ett miljövänligare sätt att ta emot betalningar på
  Pappersfakturor sliter en hel del på miljön och innebär också ökade utsläpp av koldioxid eftersom posten måste transportera fakturorna från ett ställe till ett annat. Med ett elektroniskt fakturasystem har man ett grönare sätt att betala på.

  Läs gärna om mer fördelar på Finanshjälp, en webbplats om ekonomi.

 • VISA/Master Card

  Posted on March 13th, 2013 admin No comments

  Visa och Master Card är världens två största kreditkortsföretag och båda två har över en miljard kort var som utfärdats till människor runt om i världen. Bara i Europa räknar man med att det finns nästan en halv miljard VISA-kort som används. Ställen som tar emot båda eller något av korten uppgår till nära 30 miljoner. Skillnaden mellan VISA och MasterCard kan med rätta tyckas vara liten. På de allra flesta ställen i världen kan man betala med båda korten, och det är sällsynt att stöta på en restaurang eller affär som tar emot det ena men inte det andra.

   

  Banker
  Eftersom det är banker och inte kortutgivarna som faktiskt utfärdar korten  tjänar inte kreditkortsföretagen på det du betalar till din bank för att få använda ditt bankkort. Bankerna betalar istället pengar till kortutgivarna för att använda deras betalningsmetod. VISA och MasterCard försöker därför konkurrerar med varandra genom att erbjuda tjänster till kunder som använder korten mycket. Det kan handla om många olika typer av bonusar, som konsertbiljetter eller andra extra förmåner som är exklusiva för just deras kunder. Genom att göra sitt eget kort mer attraktivt än konkurrentens hoppas man på att bankerna ska vilja erbjuda just deras kort till sina kunder. Kortutgivarna kan också göra överenskommelser med bankerna om att gemensamt erbjuda något till kunderna, vilket kan vara lukrativt för båda parter.

   

  Skillnaden mellan ett VISA-kort och ett MasterCard-kort är med andra ord väldigt liten för kunden. Det är istället de olika bankerna man måste jämföra för att få reda på vad som är mest förmånligt att använda. Som företag skiljer de sig åt genom att VISA styrs av medlemsbanker medan MasterCard är ett bolag man kan köpa aktier i sedan en tid tillbaka.

  VISA kallades från början Bank of Americard och utfärdades av Bank of America, medan MasterCard skapades av banker i Kalifornien som en konkurrent till detta kort.